Thêm 315 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Hải quan Quảng Ninh

Xuân Hương

Trong 9 tháng đầu năm 2018, với sự cải cách, hiện đại hóa, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Quảng Ninh, đã thu hút thêm 315 doanh nghiệp mới tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn, số thu ngân sách tăng thêm là 249 tỷ đồng.

Công chức Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu
Công chức Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

Năm 20108, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, hướng tới mục tiêu "Hai nâng, bốn giảm" và phương châm "Cùng cam kết - cùng hành động - cùng phát triển".

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ cấp Cục tới các Chi cục, Tổ/Đội và từng cán bộ công chức tại các vị trí việc làm, công tác cải cách, hiện đại hóa, đồng hành hỗ trợ DN của Hải quan Quảng Ninh trong 9 tháng đầu năm đã đạt những kết quả tích cực.

Điển hình là việc triển khai thành công Đề án "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung" tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Mô hình đã đạt được 4 giảm: Giảm thời gian thông quan 3 giờ đối với hàng nhập, 1 giờ đối với hàng xuất; Giảm thời gian, chi phí, nhân lực cho DN; Giảm tiếp xúc trực tiếp giữa Hải quan – DN; Giảm biên chế.

Bên cạnh đó, Đề án "Giám sát, quản lý hải quan tự động" cũng đã được triển khai thành công tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân góp phần giảm thời gian hoàn thành thủ tục, giảm thời gian lưu giữ hàng hoá, giảm giấy tờ phải nộp, giảm chi phí và tăng hiệu quả quản lý, kinh doanh của DN kinh doanh cảng, tăng hiệu suất hoạt động của các hãng tàu, tăng chất lượng và hiệu quả quản lý của cơ quan hải quan.

Theo thống kê, thời gian giao, nhận hàng của DN nay còn từ 2 đến 3 phút đối với lô hàng thông thường (trước đây từ 7 đến 8 phút); thời gian di chuyển giữa các bộ phận của cơ quan Hải quan và DN cảng, kho, bãi nay là 0 phút (trước đây 10 đến 15 phút); thời gian cho 1 lượt xe chở hàng qua cảng nay còn 10 đến 12 phút (trước đây 25 đến 30 phút). 

Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong 9 tháng đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bổ sung 8 thủ tục lên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 36a, trong đó 02 thủ tục cấp Cục và 06 thủ tục cấp Chi cục.

Triển khai cung cấp 9 Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống HQ36a, ứng dụng Dịch vụ công trự tuyến HQ36a trên điện thoại. Riêng trong Quý III/2018, tất cả các thủ tục hành chính phát sinh được cung cấp trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến với tổng số 519 bộ hồ sơ của 133 DN, trong đó 388 bộ hồ sơ đã phát hành kết quả xử lý.

Lũy kế đến 30/9/2018, đã có 237 DN tham gia với tổng số 2.136 bộ hồ sơ của 71/71 thủ tục hải quan (cấp Cục và cấp Chi cục) được xử lý dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Thời gian giải phóng, hàng nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh giảm 6h (còn 28 giờ); hàng xuất khẩu giảm 4 giờ (còn 6 giờ) so với năm 2017.

Công tác hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện chủ động, hiệu quả với nhiều hình thức như: thông qua các Tổ đồng hành hỗ trợ DN của Cục và các Chi cục gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với DN; hỗ trợ qua email, tin nhắn SMS, qua mạng xã hội...

Bên cạnh đó, nhiều hội nghị, diễn đàn cấp Cục, hội nghị đối thoại, tham vấn cấp Chi Cục đã được tổ chức để nắm bắt khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn thủ tục hải quan cho DN kịp thời.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, trong 3 quý đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho DN, như: Đề xuất cắt giảm thủ tục đối với 07 mặt hàng chịu sự quản lý của 2 đơn vị kiểm tra chuyên ngành; Gỡ bỏ 06 nhóm mặt hàng không cần kiểm tra chuyên ngành và đề xuất cấp phép kiểm tra chuyên ngành cho 04 đơn vị có khả năng kiểm tra chuyên ngành đối với 11 nhóm mặt hàng chưa được công nhận.

Với sự chủ động, sáng tạo của cơ quan hải quan trong cải cách, đồng hành hỗ trợ DN, đã tạo môi trường XNK thông thoáng, thuận lợi, thu hút DN tham gia làm thủ tục XNK qua địa bàn.

Riêng trong quý III/2018, đã có thêm 75 DN mới tham gia làm thủ tục XNK tại Quảng Ninh với số thu tăng thêm 144 tỷ đồng. Lũy kế đến 30/9/2018, có thêm 315 DN mới về làm thủ tục XNK qua địa bàn Quảng Ninh, số thu ngân sách tăng thêm là 249 tỷ đồng.

Hiệu quả từ công tác cải cách, hiện đại hóa, đồng hành hỗ trợ DN đã góp phần tích cực giúp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo số liệu thống kê, từ 01/01-30/9/2018, đã có 897 DN tham gia làm thủ tục XNK qua Quảng Ninh với tổng số tờ khai là 45.848 tờ, tổng kim ngạch đạt 7.386,3 triệu USD; tăng 14% về tờ khai, tăng 4% về số DN so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của DN trong tỉnh Quảng Ninh (chỉ tiêu theo nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh) đạt 1.224 triệu USD, tăng 22% so với 2017.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu NSNN đạt 7.797 tỷ đồng, đạt 130% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng), đạt 78% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (10.000 tỷ đồng), đạt 74% chỉ tiêu điều hành thu năm 2018 (10.580 tỷ đồng), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong những tháng cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát động đợt thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2018. Nhiều nhóm giải pháp đã và đang được xây dựng, triển khai thực hiện; trong đó, giải pháp cải cách, đồng hành hỗ trợ DN tiếp tục được xác định là giải pháp then chốt vừa tạo thuận lợi cho DN, thúc đẩy XNK, vừa giúp cơ quan Hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu giữ vững nguồn hàng thường xuyên XNK qua cảng biển và cửa khẩu đường bộ; chủ động tham mưu cho tỉnh Quảng Ninh các giải pháp động viên, tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục XNK qua địa bàn.

Đồng thời, Cục Hải quan Tỉnh cũng bố trí, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu DN của công chức (nếu có).