Ngành Hải quan đẩy mạnh thực hiện phòng chống rửa tiền

PV.

Xác định việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy trong thời gian quan ngành Hải quan đã không ngừng đầy mạnh triển khai phòng chống tội phạm này. Nhiều hành động thiết thực đã được ngành Hải quan thực hiện trong năm 2015…

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị trong ngành tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ động đấu tranh với tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

Tổng cục Hải quan giao Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng. Cụ thể, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các đối tượng, các mặt hàng có nguy cơ vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm, kiểm soát ma túy, phòng chống rửa tiền...đã được triển khai quyết liệt.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục; kiểm tra giám sát chặt chẽ; tăng cường thu thập xử lý thông tin, xử lý nghiêm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Chủ động phối hợp với các lực lượng khác nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, rửa tiền, tài trợ khủng bố.