Ngành Hải quan điều chỉnh nhiệm vụ thu của 20 cục hải quan tỉnh, thành phố

D.Bùi (T/h)

Tổng cục Hải quan đã điều chỉnh nhiệm vụ thu của 20 cục hải quan tỉnh, thành phố, trong đó giao thêm 11.865 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu cho 14 cục hải quan…. Đây là những đơn vị có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) lớn, đã thu vượt dự toán được giao từ đầu năm 2019.

Trong những ngày cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh chương trình DN nhờ thu thuế.
Trong những ngày cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh chương trình DN nhờ thu thuế.

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 15/12, nhiều cục hải quan tỉnh, thành phố đóng góp số thu lớn của ngành Hải quan, tiêu biểu là: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thu đạt hơn 113.753 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán (108.800 tỷ đồng), đạt 100,76% chỉ tiêu phấn đấu; Cục Hải quan Hải Phòng thu đạt hơn 65.702 tỷ đồng, vượt hơn 38,26% chỉ tiêu dự toán, vượt 4,29% chỉ tiêu phấn đấu; Cục Hải quan Hà Nội thu đạt 22.092 tỷ đồng, vượt 5,85% so với chỉ tiêu được giao và đạt 100,42% so với chỉ tiêu phấn đấu. Để đạt được số thu nêu trên, có nguyên nhân từ sự tăng trưởng mạnh của hoạt động XNK của doanh nghiệp (DN).

Theo thống kê, tính đến ngày 15/12, toàn ngành Hải quan thu ngân sách đạt 330.474 tỷ đồng, vượt hơn 9,97% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 98,74% so với chỉ tiêu phấn đấu (340.000 tỷ đồng), tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2018. 

Theo Tổng cục Hải quan, công tác thu thuế XNK đang được thực hiện khá hiệu quả nhờ các cục hải quan tỉnh, thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 723/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019. 

Để nâng cao hiệu quả thu ngân sách, trong những ngày cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh chương trình DN nhờ thu thuế đối với 5 ngân hàng thương mại lớn là: Vietinbank, BIDV, TPBank, VPBank, Vietcombank nhằm tạo thuận lợi nhiều hơn cho DN XNK, qua đó thông quan nhanh hàng hóa…

Theo đó, việc tạo thuận lợi trong công tác thu, sửa đổi, bổ sung chính sách nêu trên, sẽ góp phần giúp hoạt động kinh doanh của DN tăng trưởng, qua đó gia tăng hoạt động XNK, tăng nguồn thu ngân sách của tháng cuối năm và ngành Hải quan sẽ đạt số thu ở mức cao nhất.

Việc triển khai chương trình này nhằm tạo một kênh thanh toán thuế XNK cho DN. Đồng thời là bước nâng cấp mở rộng dịch vụ thanh toán nộp tiền thuế điện tử 24/7, tạo thuận lợi cho DN sản xuất ở các khu công nghiệp, khu chế xuất phát sinh nhiều tờ khai, nộp thuế không mất thời gian, công sức cũng như nguồn lực của doanh nghiệp vừa phải khai hải quan, lập lệnh nộp thuế truyền lên cổng điện tử. 

Để tạo thuận lợi cho DN nộp thuế, Tổng cục Hải quan sẽ tham mưu với Bộ Tài chính trong việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc cho hoạt động gia công sản xuất XK. Cùng với đó, sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi, trong đó có xây dựng chính sách ưu đãi đối với linh kiện lắp ráp ô tô cũng như vật tư nguyên liệu về sản xuất linh kiện.