Ngành Hải quan hưởng ứng Chiến dịch làm thế giới sạch hơn năm 2023

PV.

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Cục Hải quan Đà Nẵng dọn vệ sinh, nhặt rác thải khó phân hủy tại khu vực bãi biển Hoàng Sa - Mân Thái, TP. Đà Nẵng. Ảnh: internet
Cục Hải quan Đà Nẵng dọn vệ sinh, nhặt rác thải khó phân hủy tại khu vực bãi biển Hoàng Sa - Mân Thái, TP. Đà Nẵng. Ảnh: internet

Theo đó, để Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đạt kết quả cao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành phát động các phong trào cộng đồng. Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức chiến dịch cao điểm, sự kiện, phong trào, chương trình hành động để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

Được biết, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Trong những năm qua, tại Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương đã tích cực hưởng ứng Chiến dịch và tạo được sức lan toả, sự chuyển biến quan trọng trong cộng đồng.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động với 5 khẩu hiệu, bao gồm: Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế; Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế; Trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường; Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi; Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường.