Hải quan Việt Nam - Vươn tầm cao mới


Chưa bao giờ Việt Nam có vị thế lớn mạnh như ngày hôm nay trên trường quốc tế. Những con số tăng trưởng bền vững, những tác động mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam với các nước trong khu vực, thế giới là minh chứng cho những thành quả đáng tự hào này. Trong quả đáng tự hào này, không thể không kể đến sự đóng góp hết sức quan trọng của Hải quan Việt Nam.

 

Theo Tổng cục Hải quan