Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 237.000 tỷ đồng

Theo M. Huệ/tapchithue.com.vn

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước, ước thu tháng 10/2017 đạt 23.000 tỷ đồng.

Số thu ngân sách Nhà nước từ đầu tháng đến ngày 25/10 đạt 18.821 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Số thu ngân sách Nhà nước từ đầu tháng đến ngày 25/10 đạt 18.821 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%. 

Với kết quả ước tính này, trong 10 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 10 năm 2017 đạt 1,23 tỷ USD.

Số thu ngân sách Nhà nước từ đầu tháng đến ngày 25/10 đạt 18.821 tỷ đồng. Lũy kế số thu từ đầu năm đến ngày 25/10 là 232.785 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 10 và ước kim ngạch XNK trong tháng 10/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 10/2017 đạt 23.000 tỷ đồng.

Ước thu 10 tháng đầu năm 2017 đạt 237.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016 (215.455 tỷ đồng).