Ngành Tài chính: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

PV.

Năm 2017, ngành Tài chính đã đạt nhiều kết quả đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Lễ khai trương hệ thống quản lý tự động tại cảng biển Hải Phòng.
Lễ khai trương hệ thống quản lý tự động tại cảng biển Hải Phòng.

Thực hiện mục tiêu đưa môi trường kinh doanh của Việt Nam bằng mức trung bình ASEAN-4, năm 2017, Bộ Tài chính đã rà soát 325 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được giao quản lý, trong đó, thực hiện đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Bộ Tài chính cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 946 thủ tục hành chính, trong đó có 264 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 85 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 246 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Dịch vụ khai, nộp thuế điện tử, kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và các ngân hàng thương mại tiếp tục được mở rộng trong năm 2017. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được ngành Tài chính triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế trực thuộc với 623,7 nghìn doanh nghiệp tham gia, đạt 99,8% tổng số doanh nghiệp kê khai, 97,9% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Trong lĩnh vực hải quan, cơ quan hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử và triển khai cổng thanh toán điện tử, hệ thống VNACCS/VCIS trên toàn quốc; Tiếp tục triển khai mở rộng hoàn thuế điện tử, các dịch vụ điện tử đối với cá nhân, tổ chức; Thí điểm kết nối giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng tại Hải Phòng nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối được 11 bộ, ngành; Xử lý trên 581 nghìn bộ hồ sơ với trên 14,8 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Những nỗ lực cải cách trong quản lý hành chính thuế, hải quan đã góp phần giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu, được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao.

Theo báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu được Ngân hàng Thế giới công bố ngày 31/10/2017, Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với năm 2017); Trong đó chỉ số nộp thuế (Paying Taxes) xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với năm 2017), đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN.