Ngành Tài chính làm việc cả ngày lễ để bảo đảm thu – chi ngân sách

Theo Chinhphu.vn

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, ngành Tài chính sẽ làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm đạt kế hoạch thu – chi ngân sách ở mức cao nhất.

Ngành Tài chính sẽ làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm đạt kế hoạch thu – chi ngân sách ở mức cao nhất
Ngành Tài chính sẽ làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm đạt kế hoạch thu – chi ngân sách ở mức cao nhất

Phát biểu tại Hội nghị  trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, tất cả cán bộ, công nhân viên ngành Tài chính, Thuế, Hải quan và Kho bạc sẽ làm việc đết hết ngày 31/12 thay vì nghỉ lễ theo kế hoạch chung (từ ngày 29/12 – 2/1).

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo để các ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu ngân sách làm việc hết ngày 31/12.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các sở, ngành trên địa bàn trực làm việc để khóa sổ vào ngày 31/12, đặc biệt là đảm bảo các khoản chi cho an sinh xã hội.

“Đề nghị các địa phương ủng hộ để thực hiện tốt, một mặt giải quyết các khoản thu đã xác định, một mặt đảm bảo chi kịp thời các khoản cho an sinh xã hội, cho các đối tượng chính sách”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách năm nay đã cơ bản đạt theo kế hoạch đã báo cáo với Quốc hội. Chi ngân sách cũng đảm bảo đúng tiến độ. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, việc đạt kế hoạch thu – chi ngân sách là một nỗ lực rất lớn.

Trong số 4 nguồn thu chính cho ngân sách, chỉ có  dầu thô là vượt thu, còn lại các khoản thu nội địa, thu từ sử dụng đất, xuất nhập khẩu đều giảm tương đối mạnh.