Ngành Tài chính tăng cường làm việc trong những ngày cuối năm

PV.

(Tài chính) Ngày 09/12/2013, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17005/BTC-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường làm việc trong những ngày cuối năm 2013.

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính làm việc cả thứ bảy, chủ nhật. Nguồn: internet
Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính làm việc cả thứ bảy, chủ nhật. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số công việc trong những ngày cuối năm, cụ thể:

Từ nay đến hết ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính yêu cầu lãnh đạo các Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức làm việc liên tục các ngày trong tuần (kể cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật) đối với các đơn vị trực thuộc có liên quan để đôn đốc đối tượng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo đó, thực hiện triệt để các nhiệm vụ thu - chi NSNN trên từng địa bàn nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán NSNN năm 2013 được Quốc hội giao.

Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và theo dõi, tổng hợp số liệu thu, chi NSNN để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị trên địa bàn để bố trí cán bộ làm việc một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với các quy định có liên quan.

Đồng thời thực hiện thông báo rộng rãi về việc tổ chức làm việc này trên các phương tiện thông tin truyền thông và tại trụ sở làm việc để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đơn vị dự toán và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2013.

Công văn trên góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân, các đơn vị và tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN cuối năm 2013 và quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.