Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng:

Ngành Tài chính tiếp tục có các giải pháp điều hành phù hợp để đạt được kết quả cao nhất

PV.

Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính -NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018", Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: ngành Tài chính sẽ tiếp tục có các giải pháp điều hành phù hợp để đạt được kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu về tài chính ngân sách, an toàn nợ công đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính -NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018".
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính -NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018".

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong việc tham mưu chính sách tài chính trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế, hướng tới mục tiêu, chuẩn mực của OECD và khơi thông các nguồn lực để phục vụ kinh tế - xã hội phát triển. Kiên quyết chống tiêu cực trong toàn Ngành, nhất là lĩnh vực thuế và hải quan, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI và Khóa XII.

Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra; hoàn thành 100% chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, điều hành chi NSNN triệt để tiết kiệm, hiệu quả, bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; hệ thống thị trường tài chính, chứng khoán được phát triển theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu huy động vốn, tái cơ cấu DNNN và tăng trưởng kinh tế; Công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần tích cực thực hiện kiểm soát lạm phát; Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong điều hành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; tình trạng chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn định mức vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị; tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn còn chậm so với yêu cầu và nhất là trong một số nội dung mà Thủ tướng đã chỉ ra trong phát biểu chỉ đạo đã nêu. Đây là những chỉ đạo, gợi ý hết sức sâu sắc và ngành Tài chính sẽ quyết liệt chỉ đạo trong thời gian tới đảm bảo tính căn cơ hơn.

Bước sang năm 2018, năm bản lề của kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm 2016-2020, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cả từ môi trường quốc tế và nội tại của nền kinh tế. Trên tinh thần chủ đề điều hành năm 2018 của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Báo cáo “Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2018”  của Bộ Tài chính đã đề ra 09 nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ bám sát tình hình thực tiễn để điều chỉnh bổ sung những giải pháp điều hành phù hợp để đạt được kết quả cao nhất đáp ứng yêu cầu về tài chính ngân sách, an toàn nợ công đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: Mặc dù bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề; tuy nhiên, để đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành Trung ương, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước; ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.