98% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Theo Chinhphu.vn

Tính đến ngày 23/7, đã có 98% số doanh nghiệp (DN) đang thuộc diện quản lý thuế trên cả nước thực hiện khai thuế qua mạng Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Với tỷ lệ này, ngành Thuế đã vượt chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm 2015 (đạt trên 95%).

Tính đến hết tháng 7/2015, đã có 383.028 DN tham gia nộp thuế điện tử, đạt 74,8% số DN đang hoạt động; số tiền đã nộp vào NSNN là 32.200 tỷ đồng.

Cơ quan Thuế sẽ tiếp tục triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương.

Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015-2016 đã đặt ra mục tiêu rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm.

Theo đó, ngành Thuế phải đạt tỷ lệ DN kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ DN nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%.