Ngành thuế Phú Thọ: Dốc lực thực hiện nhiệm vụ

Văn Học

(Tài chính) Chặng đường những tháng cuối năm đang được ngành Thuế Phú Thọ quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngành Thuế Phú Thọ quyết liệt khai thác thác các khoản thu và chống thất thu có hiệu quả
Ngành Thuế Phú Thọ quyết liệt khai thác thác các khoản thu và chống thất thu có hiệu quả

Ngành Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2013 trong điều kiện kinh tế địa phương có tăng trưởng, nhưng chậm. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế, số thu ngân sách (tính cân đối) đến ngày 31/8/2013 do ngành Thuế quản lý đạt hơn 1.700 tỷ đồng, bằng 68% dự toán pháp lệnh, 68% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012. Trừ tiền sử dụng đất, tổng thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 70% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các đơn vị thu đều vượt trên 60% dự toán pháp lệnh; đặc biệt, nhiều đơn vị thuế đạt cao như Văn Phòng Cục Thuế và các chi cục thuế huyện, thị xã là: Hạ Hoà, Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Đoan Hùng, Lâm Thao, Yên Lập, Tân Sơn. So với cùng kỳ năm trước có 13/17 đơn vị thu tăng trưởng.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao, ngày 11/9/2013 Cục Thuế  có văn bản số 2861/CT-THDT về việc tăng cường thực hiện nghiêm nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. Trong đó, Cục Thuế yêu cầu các phòng thuộc Văn phòng Cục và chi cục thuế các huyện, thị, thành phố (gọi chung là các đơn vị) tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra tại Hội nghị triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm của ngành; triển khai có hiệu quả các công văn chỉ đạo, kết luận của Tổng cục Thuế về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Đối với các đơn vị nhận dự toán thu, Cục Thuế yêu cầu tập trung lực lượng, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt để khai thác thác các khoản thu và chống thất thu có hiệu quả. Các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu và gian lận thương mại; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn, trong đó chú trọng các khoản thu lớn, các khoản thu đến thời điểm ngày 31/8/2013 đạt kết quả thấp.

Mặt khác, các đơn vị khai thác tốt mọi nguồn thu, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh, hoạt động khai thác khoáng sản và các khoản thu vãng lai trên địa bàn, xử lý cưỡng chế và thu hồi nợ đọng thuế. Các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thuế đối với hoàn thuế GTGT, chú trọng những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và các lĩnh vực trọng điểm như: doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ…, kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng và xử lý thu ngay các khoản phát sinh vào ngân sách.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, (chú ý áp dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế). Tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ thuế, xác định rõ nguyên nhân các khoản nợ tăng cao đột biến để đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời; phấn đấu thu trên 80% số tiền thuế nợ trên 90 ngày và dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2012, số nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2013 dưới 5% tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

Cục Thuế yêu cầu, các đơn vị phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để cho các dự án sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất, đấu giá đất… trên cơ sở đó thu nộp kịp thời tiền sử dụng đất vào NSNN.

Mặt khác, các đơn vị rà soát xác định cụ thể số thuế được miễn, giảm, gia hạn theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ để kịp thời đôn đốc thu ngay vào NSNN số thuế được gia hạn đến thời hạn phải nộp vào ngân sách…/.