Ngành Thuế quyết liệt với công tác chống thất thu ngân sách

PV.

(Tài chính) Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, nền kinh tế Việt Nam năm 2013 gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế, tình hình thu ngân sách năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực đáng kích lệ.

Năm 2013, thu ngân sách ngành Thuế đạt 676.696 tỷ đồng. Nguồn: internet
Năm 2013, thu ngân sách ngành Thuế đạt 676.696 tỷ đồng. Nguồn: internet

Mới đây, theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách ngành Thuế trong năm 2013 đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán, tương ứng vượt 32.196 tỷ  đồng và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012. Trong đó, thu dầu thô ước đạt 120.436 tỷ đồng, bằng 121,7% so với dự toán (tương ứng vượt 21.436 tỷ đồng), bằng 86% so với thực hiện năm 2012; Thu nội địa ước đạt 556.260 tỷ  đồng, bằng 102% so với dự toán (tương ứng vượt 10.760 tỷ đồng), tăng 20,8% so với thực hiện năm 2012.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó, công tác chống thất thu thuế luôn được ngành Thuế chú trọng thực hiện.

Trong năm 2013, các đơn vị Thuế đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực mang tính thời sự, những vấn đề  nóng, có nhiều bức xúc và rủi ro về thuế cao được dư luận xã hội quan tâm. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra rất linh hoạt thông qua việc đan xen giữa thanh tra, kiểm tra toàn diện và thanh kiểm tra theo chuyên đề, chuyên sâu. Trong đó, có chuyên đề quản lý, sử dụng hóa đơn, hoàn thuế Giá trị gia tăng, kinh doanh hàng nông sản, hàng xuất khẩu qua biên giới đất liền.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đã phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra, khởi tố các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận về thuế giá trị gia tăng để xử lý nghiêm các sai phạm cũng như răn đe, thiết lập lại trật tự kinh doanh, chấp hành phát luật thuế ở các địa phương. Tổng số truy thu qua thanh tra, kiểm tra năm 2013 do cơ quan thuế ở các cấp thực hiện đạt gần 13.200 tỷ và giảm lỗ là 11.430 tỷ đồng. Đã chuyển cho cơ quan công an 791 hồ sơ vụ việc có các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an là 1.379 vụ việc.

Song song với đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố tích cực triển khai nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế từ việc giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận, công chức quản lý nợ; đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu, phân loại các khoản nợ, phối hợp với các đơn vị thực hiện cưỡng chế nợ thuế. Đặc biệt, trong năm 2013, ngành Thuế đã thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, tính đến ngày 30/11/2013, toàn ngành Thuế đã thu được 52% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012. Trong đó tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày thu được là 58,7%. Có 30 địa phương có số nợ thuế tăng cao (trên 30%) so với năm 2012. Có 12 địa phương có số nợ thuế tăng trên 20% đến 30%. Có 14 địa phương có số nợ thuế tăng dưới 20% so với năm 2012. Còn lại có 7 địa phương có số nợ thuế giảm so với năm 2013.

Trong năm 2014, dự báo tình hình kinh tế Việt Nam tuy có chuyển biến tích cực, đúng hướng những vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Thuế quyết tâm đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được Nhà nước giao phó.