Ngành Thuế Thái Nguyên được giao thu 4.900 tỷ đồng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, năm 2015 ngành Thuế Thái Nguyên thuđạt 5.840 tỷ đồng, bằng 165% dự toán, bằng 146% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng 42% so với năm 2014.

Cục trưởng Phạm Văn Chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lệ Quyên
Cục trưởng Phạm Văn Chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Lệ Quyên

Trong đó, sốthu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 5.050 tỷ đồng; bằng 161% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 149% so với dự toán tỉnh giao và tăng 53% so với năm 2014.

Tại hội nghị tổng kết năm 2015 vừa được tổ chức, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức đã tặng giấy khen cho56 tập thể và 182 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Theo kế hoạch, năm 2016, ngành Thuế Thái Nguyên được giao nhiệm vụ thuNSNN là4.900 tỷ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 4.500 tỷ đồng. Theo Cục trưởng Phạm Văn Chức, để hoàn thành nhiệm vụ này, ngành Thuế Thái Nguyên đã đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện.

Trong đó, toàn ngành Thuế Thái Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tuyên truyền các chính sách thuế mới.

Đi đôi với đó là tăng cường công tác cải cách hiện đại hóa ngành một cách đồng bộ; kiểm soát chặt chẽ thông tin đăng ký thuế, tập trung rà soát việc kê khai của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp vàoNSNN để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; theo dõi sát sao việc kê khai thuế của các doanh nghiệp có số thu lớn, đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung vào những doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp có rủi ro lớn, doanh nghiệp có hoạt động liên kết chuyển giá, doanh nghiệp lỗ liên tục, doanh nghiệp có số hoàn thuế lớn và kiểm tra sau hoàn thuế GTGT.

Ngoài ra, ngành Thuế Thái Nguyên sẽ tập trung công tác thu nợ, nắm chắc tình hình kê khai nộp thuế, tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để có biện pháp đôn đốc thu tiền thuế phát sinh vào NSNN kịp thời./.