Cục Thuế Thái Nguyên: Tập huấn hai thông tư trong một ngày

Minh Hà

Ngày25/8/2015, Cục Thuế Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và quy trình kiểm tra hóa đơn năm 2015 cho cán bộ thuế của văn phòng Cục Thuế và Chi cục thuế các huyện, thành phố, thị xã trong toàn Tỉnh. Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức chủ trì hội nghị.

Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức chủ trì Hội nghị.
Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên Phạm Văn Chức chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức thuế của đơn vị đã được nghe các giảng viên hướng dẫn những nội dung mới tại hai thông tư. Đó là Thông tư96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 về hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Cũng tại buổi tập huấn này, các cán bộ thuế của ngành thuế Thái Nguyên đã quán triệt quy trình kiểm tra hóa đơn.

Thông qua lớp tập huấn này, các Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã tổ chức phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức Thuế và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết để thực hiện.

Đây là lớp tập huấn để công chức Thuế thực hiện, kiểm tra, hướng dấn chính sách thuế mới. Theo đó, các công chức thực hiện đúng các quy trình để từ đó thực hiện tốt hơn, đúng quy định hiện hành./.