Ngành Thuế thanh tra, kiểm tra đạt trên 107% so với cùng kỳ năm 2015

PV.

Tổng cục Thuế vừa cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 55.713 doanh nghiệp, đạt 62,15% kế hoạch năm 2016 và bằng 107,73% so với cùng kỳ năm 2015.

9 tháng đầu năm 2016, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 55.713 doanh nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
9 tháng đầu năm 2016, ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 55.713 doanh nghiệp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 9/2016, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 9.230 tỷ đồng, số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.818,1 tỷ đồng. 

Trong đó, số doanh nghiệp được thanh tra là 5.004 doanh nghiệp với tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt từ hoạt động này là hơn 4.006 tỷ đồng (qua đó đã nộp vào ngân sách hơn 1.842 tỷ đồng); số doanh nghiệp được kiểm tra là 50.709 doanh nghiệp với tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.914 tỷ đồng (qua đó đã nộp ngân sách hơn 2.666 tỷ đồng).

Công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế được 673.421 hồ sơ, qua đó xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 309,57 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế. 

Theo Tổng cục Thuế, đối với 13 tỉnh điều tiết ngân sách Trung ương, 9 tháng năm 2016 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 36.817 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 7.314 tỷ đồng với số thuế đã nộp ngân sách là hơn 3.940 tỷ đồng.