Ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt trên 48% dự toán

Thùy Linh

5 tháng đầu năm, số thu do cơ quan Thuế trên cả nước quản lý ước đạt hơn 663,8 nghìn tỷ đồng với 12 khoản thu, sắc thuế đạt trên 48%.

Tổng cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn.
Tổng cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn.

Thu ngân sách đạt 48,3% dự toán

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng. Số thu này bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 5, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 48%); có 8/20 khoản thu đạt dưới mức 48%.

Ngoài ra, có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Có 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (thuế bảo vệ môi trường ước đạt 53%; lệ phí trước bạ ước đạt 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt 48,9%).

Thống kê tại các địa phương, cũng đến thời điểm này đã có 17/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 48%; có 21/63 địa phương tiến độ thu ở mức trung bình (42-48%).

Tuy nhiên, vẫn còn 25/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 42%), trong đó có một số địa phương có tiến độ thu rất chậm (dưới 35% dự toán) như: Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Lai Châu, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bình Phước, Phú Yên, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 18,38% kế hoạch năm 2023 và bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022); kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế (bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2022). Từ đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, cơ quan Thuế đã thực hiện được 1.794 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.604 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 70,4 tỷ đồng.

Còn trong công tác quản lý nợ, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 5/2023 là 149.963 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 4/2023. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2023 ước thu được 18.408 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó: xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Tăng cường kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hoá đơn điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 6 và thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài; rà soát, xây dựng danh sách, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Các Cục Thuế sẽ chủ động tuyên truyền về các quy định pháp luật thuế hiện hành, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế; thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; tiếp tục triển khai hoá đơn điện tử từ máy tính tiền; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; chính sách hỗ trợ người nộp thuế theo chương trình của Chính phủ, công tác thu ngân sách nhà nước.

Song song với đó là tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hoá đơn điện tử. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hoá đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng..., nâng cao hiệu quả quản lý thuế.