Ngành Thuế thu nội địa tháng 1/2017 đạt 9,4% so với dự toán năm 2017

PV.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu nội địa trong tháng 1/2017 đạt 87.900 tỷ đồng, bằng 9,4% so với dự toán pháp lệnh năm 2017, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, trong tháng 1 có nhiều khoản thu, sắc thuế tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngành Thuế thu ngân sách tháng 1/2017 đạt 87.900 tỷ đồng, bằng 9,4% so với dự toán pháp lệnh năm 2017. Nguồn: Internet
Ngành Thuế thu ngân sách tháng 1/2017 đạt 87.900 tỷ đồng, bằng 9,4% so với dự toán pháp lệnh năm 2017. Nguồn: Internet

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết tháng 1/2017 ước đạt 75.700 tỷ đồng, bằng 9,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2016.

So với dự toán, có 7/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 10%, trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 11,4%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 10,2%, tiền sử dụng đất đạt 11,8%, lệ phí trước bạ đạt 10,4%...

So với cùng kỳ năm trước, có 12/17 khoản thu, sắc thuế đạt mức tăng trưởng khá như: Thu từ khu vực doanh nghiệp FDI tăng 4%, thuế thu nhập cá nhân tăng 10,4%, thuế bảo vệ môi trường tăng 0,3%...

Bên cạnh các khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong tháng 1/2017 có 5/17 khoản thu, sắc thuế đạt kết quả thu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước có thể kể tới như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (bằng 88,1% cùng kỳ), thu từ khu vực ngoài quốc doanh (bằng 96% cùng kỳ).

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các khoản thu này đạt thấp là do một số doanh nghiệp đã kê khai nộp thuế sát số phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 ngay trong tháng 12/2016. Do đó số thu thuế thu nhập doanh nghiệp của quý I/2017 giảm so với cùng kỳ, tiền sử dụng đất cũng thấp hơn so với cùng kỳ (bằng 86,2%).