Ngành Thuế “điểm mặt” việc bán, cấp hóa đơn lẻ

PV.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 80/TCT-KTNB ngày 09 tháng 01 năm 2017 yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện ngay một số giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Thời gian gần đây, công tác bán, cấp hóa đơn lẻ ở một số Chi cục Thuế địa phương đã xảy ra tình trạng các tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua vào, bán ra gây thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Để chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế và Chi cục trưởng Chi cục Thuế thực hiện ngay các giải pháp sau:

Tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời các giải pháp về nhận dạng, rà soát, kiểm tra các hộ, cá nhân, tổ chức có rủi ro cao về bán, cấp hóa đơn lẻ (tại Công văn số 5156/TCT-KTNB ngày 07/11/2016 của Tổng cục Thuế) để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lợi dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng hóa mua vào, bán ra gây thất thu NSNN, đồng thời, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Tổng cục Thuế.

Tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác cấp bán hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.

Các Chi cục Thuế tổ chức tập huấn, quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã được quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính và quy trình quản lý ấn chỉ, quy trình kiểm tra hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Tổ chức lại việc bán, cấp hóa đơn lẻ theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn và các bước quy định tại Quy trình quản lý ấn chỉ để đảm bảo việc giám sát chặt chẽ lẫn nhau giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện. Không để tình trạng 01 công chức thực hiện toàn bộ quá trình, cấp bán lẻ hóa đơn, trường hợp do thiếu người thì đề nghị tăng số lượng công chức cho bộ phận bán, cấp hóa đơn để đảm bảo tính khách quan và giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện.

Thực hiện việc bán, cấp hóa đơn lẻ theo đúng quy định của quy trình Quản lý ấn chỉ số 747/QĐ-TCT; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc bán, cấp hóa đơn lẻ; Thường xuyên cảnh báo rủi ro về công tác bán, cấp hóa đơn lẻ.

Đối với công tác bán hóa đơn lẻ cho các hộ, cá nhân kinh doanh tại quy trình chưa quy định mẫu văn bản đề nghị mua hóa đơn lẻ, tuy vậy cần hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh có văn bản đề nghị mua hóa đơn lẻ phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu như: tên, địa chỉ, mã số thuế, lý do đề nghị mua và yêu cầu người mua cam kết như sau: “Tôi xin cam kết: Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính có thực của hàng hóa, dịch vụ kê khai. Nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối bán hóa đơn; Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu kết thúc Quý I/2017, các Cục Thuế, Chi cục Thuế địa phương phải thực hiện xong việc rà soát các hồ sơ rủi ro theo tiêu chí tại Công văn số 5156/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế và báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Thuế.

Việc triển khai thực hiện các nội dung tại công văn này là tiêu chí đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại đơn vị đối với công tác bán, cấp hóa đơn lẻ.