Ngành Thuế triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Thùy Linh

Thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân.
Cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh việc triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân.

Với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng DN và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, bên cạnh công tác tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ ban hành các giải pháp về thuế, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được miễn, giảm là khoảng 38.326 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Trong đó, cơ quan thuế các cấp đã kịp thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất, tới toàn thể người nộp thuế và nắm được chính sách hỗ trợ của Nhà nước ngay từ khâu xây dựng dự thảo Nghị định và triển khai hỗ trợ người nộp thuế kịp thời ngay khi Nghị định được ban hành chính thức.

Mới đây, để chính sách hỗ trợ người dân, DN nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện chỉ đạo 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh hướng dẫn và triển khai kịp thời chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và tuyên truyền để hỗ trợ DN, người nộp thuế kịp thời thụ hưởng chính sách.

Đặc biệt, năm 2024, dự kiến tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước khoảng 92.560 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng cuối năm, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề cho tăng thu ngân sách nhà nước bền vững. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tiếp tục chú trọng đến hiệu quả, chất lượng của công tác tuyên truyền - hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế và tạo sự đồng thuận của xã hội và cả hệ thống chính trị. Đảm bảo các chính sách mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người nộp thuế được tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Ngành Thuế cũng sẽ tuyên dương kịp thời thành tích của các tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp số thu lớn cho ngân sách nhà nước.