Ngày 16/6: IPO 3,4 triệu cổ phần Môi trường Đô thị Sơn La

Theo HNX

Ngày 16/6 tới đây, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Sơn La sẽ chào bán hơn 3,4 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với 17,6% vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa.

Chuẩn bị IPO 3,4 triệu cổ phần Môi trường Đô thị Sơn La.
Chuẩn bị IPO 3,4 triệu cổ phần Môi trường Đô thị Sơn La.

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Sơn La chuyên cung ứng dịch vụ công cộng, bao gồm những dịch vụ chính: xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, thoát nước và xử lý rác thải, chăm sóc và duy trì cảnh quan trên địa bàn thành phố và 11 huyện trên toàn tỉnh Sơn La. Công ty có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất được đầu tư đồng bộ, hiện đại với 18 xe ép rác chuyên dụng (100% đội quản lý đô thị ở các huyện, thành phố đều có xe ép rác chuyên dùng), 2 xe thang điện, 3 xe tưới, rửa đường và nhiều phương tiện, thiết bị khác.

Doanh thu của công ty trong những năm qua có xu hướng tăng trưởng ổn định. Cụ thể, doanh thu năm 2012 đạt 30,6 tỷ đồng, năm 2013 đạt mức 40,9 tỷ đồng (tăng 33,7% so với năm 2012). Năm 2014, doanh thu đạt mức 51,3 tỷ đồng (tăng 25,5%). Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm lần lượt đạt 34 triệu, 129 triệu và 115 triệu đồng.

Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các gói hợp đồng cung cấp dịch vụ công ích được giao, hợp tác với đối tác nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Công ty dự kiến đạt doanh thu 67,3 tỷ - 74 tỷ đồng trong các năm 2016 – 2018; lợi nhuận sau thuế 1,1 tỷ - 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 1,2% - 1,5%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2014, tổng giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hơn 196 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, với vốn điều lệ dự kiến là 196 tỷ đồng, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 12,6 triệu cổ phần (tương ứng 64,5% vốn điều lệ của công ty cổ phần). 3,4 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá qua Sở GDCK Hà Nội vào ngày 16/6 tới, 2,5 triệu cổ phần được bán cho cổ đông chiến lược và 960.700 cổ phần sẽ được bán ưu đãi cho người lao động.