IPO Công ty Thống Nhất: Thu về cho Nhà nước 31,5 tỷ đồng

Theo HNX

Sáng ngày 3/6/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thống Nhất với hơn 3 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Ban Đấu giá Sở GDCK Hà Nội kiểm phiếu tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Thống Nhất.
Ban Đấu giá Sở GDCK Hà Nội kiểm phiếu tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Thống Nhất.

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của 15 nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 6,3 triệu cổ phần, cao gấp 2 lần số cổ phần đưa ra chào bán. Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phần đưa ra đấu giá. Giá đặt mua cao nhất là 15.000 đồng/cổ phần, cao gấp 1,5 lần so với giá khởi điểm.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho 10 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công là 10.386 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 31,5 tỷ đồng, cao hơn 1,1 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, công ty dự kiến vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 237 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ 45% vốn điều lệ, tương đương với hơn 10,6 triệu cổ phần. Hơn 9,8 triệu cổ phần sẽ được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược và 120.000 cổ phần dành cho người lao động.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Thống Nhất

ngày 3/6/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.035.775 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

6.338.550 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

15 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

6.338.550 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

3.035.775 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

100 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

15.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

15.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.300 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.386 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

10 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

10 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.035.775 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

31.530.492.500 đồng