VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 07/2017

tổng trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước đạt 17,5 tỷ USD. Nguồn: Internet

10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 07/2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 35,3 tỷ USD, trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD với 10 nhóm mặt hàng chủ lực.

Hỗ trợ địa phương giải ngân khoảng 54.000 tỷ đồng từ các nhà tài trợ quốc tế

6 nhóm hàng hóa xuất khẩu chính của Việt Nam vào ASEAN

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – ASEAN tăng gấp 7 lần sau 20 năm

Cụ thể, về các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như sau:

Một là, điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017  là 3,1 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước ước tính đạt 22,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Hai là, hàng dệt may: Tháng 7/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước ước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng/2017 lên 14,2 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ba là, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 2,05 tỷ USD, tương đương với mức kim ngạch của tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 ước tính là 13,61 tỷ USD, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bốn là, mặt hàng giày dép: Về trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên gần 8,4 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm là, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 ước tính là 6,93 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sáu là, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 600 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên 4,26 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bẩy là , hàng thủy sản:  Tháng 7/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước ước đạt 750 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 7 tháng/2017 lên 4,34 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tám là, phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 650 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên 4,02 tỷ USD, tăng 20% so với 7 tháng/2016.

Chín là, Cà phê: xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 110 nghìn tấn, giảm 10% so với tháng trước và trị giá là 250 triệu USD, giảm 9,3%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 7 tháng/2017 ước đạt 941 nghìn tấn với trị giá là 2,13 tỷ USD, giảm 16% về lượng nhưng tăng 8,3% về trị giá so với 7 tháng/2016.

Mười là, dầu thô: xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 780 nghìn tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 276 triệu USD, giảm 18,8%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng/2017 ước đạt 4,61 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM