VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
8 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 5/2018

Tháng 5/2018, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 19,2 tỷ USD. Nguồn: Internet

8 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong tháng 5/2018

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018.

Năm 2018 - Kiểm soát CPI dưới mức 4%

CPI tháng 5/2018 tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây

Kết thúc 4 tháng liên tục xuất siêu, Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD trong tháng 5/2018

5 tháng đầu năm 2018: Xuất khẩu nông, lâm thủy sản đạt 15,6 tỷ USD

Với kết quả ước tính của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.

Trong đó, tình hình xuất khẩu trong tháng 5/2018 của 8 mặt hàng chủ lực như sau:

Đứng thứ nhất là mặt hàng điện thoại các loại & linh kiện với trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 3,4 tỷ USD, tuy giảm 2,4% so với tháng trước nhưng tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 19,48 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2017.      

Thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11,6% so với tháng trước. 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ ba là hàng dệt may, trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 2,15 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 10,68 tỷ USD, tăng 13,3% so cùng kỳ năm trước.

Thứ tư là hàng giày dép có trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 1,4 tỷ  USD, tăng 11,2% so với tháng trước, trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ năm là gỗ và sản phẩm gỗ với trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700  triệu USD, tăng 1% so với tháng trước. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,34 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. 

Thứ sáu là hàng thủy sản với trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 700 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ bảy là cà phê với trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 276 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,6 tỷ USD giảm 12%  so với cùng kỳ năm trước.

Thứ tám là dầu thô với trị giá xuất khẩu trong tháng 5/2018 ước tính đạt 237 triệu USD, tăng 85% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 886 triệu USD, giảm 23,3% về  so với cùng kỳ năm trước.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM