VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Doanh nghiệp Việt Nam làm gì để đón cơ hội từ Hiệp định CPTPP?

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cùng tiếp tục triển khai việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP. Nguồn: Internet

Doanh nghiệp Việt Nam làm gì để đón cơ hội từ Hiệp định CPTPP?

Ngay từ bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt thông tin về Hiệp định và chuẩn bị tâm thế cạnh tranh, có tư duy sáng tạo, đổi mới để tận dụng tốt các cơ hội mà Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mang lại.

Việt Nam được lợi gì từ CPTPP?

Thách thức và cơ hội của kinh tế Việt Nam sau Hiệp Định CPTPP

4 điểm khác biệt lớn giữa CPTPP và TPP

CPTPP - cơ hội để Việt Nam cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh

Không thể phủ nhận việc Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ mạng lại lợi ích rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, để tận dụng được cơ hội từ Hiệp định CPTPP, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu thông tin về Hiệp định này để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, đặc biệt là các thông tin về các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này đối với những mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh hoặc có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Doanh nghiệp cần có cái nhìn bao quát đối với Hiệp định, không chỉ tìm hiểu thông tin về lĩnh vực trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thay đổi tư duy kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh là động lực để đổi mới và phát triển. CPTPP chắc chắn sẽ mang lại cơ hội cho doanh nghiệp nào chủ động đáp ứng với những thay đổi về môi trường kinh doanh do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại thông qua việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn trung và dài hạn nhằm thúc đẩy dòng chảy của hàng hóa vào các thị trường đối tác tiềm năng nêu trên.

Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác nêu trên để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn lớn. Đây cũng chính là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, với việc tham gia CPTPP, các doanh nghiệp Việt sẽ bị cạnh tranh gay gắt hơn nữa ngay trên chính “sân nhà”. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, để đảm bảo hội nhập thành công doanh nghiệp cần chủ động trong việc tìm hiểu thông tin, chuẩn bị cho mình một tâm thế cạnh tranh khu vực và quốc tế, có tư duy sáng tạo, đổi mới và sự nhạy bén trong kinh doanh, có kế hoạch xây dựng năng lực, đặc biệt về thương hiệu hay uy tín và chất lượng, chủ động trong tiếp cận thị trường để làm ăn quy mô và dài hạn trong tương lai.

Về phía doanh nghiệp, để bảo đảm Hiệp định CPTPP nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mong muốn được Chính phủ, cùng các Bộ, ngành liên quan tiến hành tuyên truyền, phổ biến về nội dung và tác động của Hiệp định tới công chúng.

Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành cùng tiếp tục triển khai việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để thực thi các cam kết của Hiệp định CPTPP; Tiếp tục xây dựng một Chính phủ kiến tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế; Đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tạo sự liên thông giữa các Bộ, ngành để nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh, thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM