VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2018 từ 100-105 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2018 từ 100-105 triệu đồng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của TP. Hà Nội.

TP. Hồ Chí Minh: Xem xét tăng thuế rượu, bia, thuốc lá

Đặc khu kinh tế - lực đẩy đột phá (K3): Những hình mẫu tỏa sáng

“Đặc khu” - động lực tăng trưởng mới

Điểm lại những chính sách tài chính - kinh tế nổi bật trong tháng 7

Theo nghị quyết, mục tiêu năm 2018, thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.
Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

HĐND thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Xây dựng đề án thí điểm, xây dựng mô hình chính quyền đô thi, củng cố chính quyền nông thôn để báo cáo Trung ương trong năm 2018. Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Tập trung khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy thành lập doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao quy mô và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xã hội, nhất là vốn đầu tư công (bao gồm cả vốn ODA).

Rà soát và có giải pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại các khu vực đô thị hóa cao, đôn đốc tiến độ các dự án xã hội hóa xây dựng trường học và tiếp tục quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh: an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch; đảm bảo xử lý chất thải rắn, chất thải y tế; tiếp tục Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố;...

Bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo.

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và duy trì có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 197.

Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra để tiếp tục có giải pháp trong chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, gắn với đánh giá 10 năm hợp nhất mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

HĐND thành phố giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết, Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

HĐND Thành phố kêu gọi Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội Thành phố nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 cùa thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 04/12/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Thành phố Hà Nội:
1.    Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): 7,3-7,8%; trong đó: dịch vụ tăng 6,9-7,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 8,2-8,7%; Nông nghiệp tăng 2,0- 2,5%;
2.   GRDP bình quân đầu người: 100-105 triệu đồng;
3.   Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 10,5-11%;
4.   Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 7,5-8,0%;
5.   Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,1%o;
6.   Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm truớc: 0,1%;
7.   Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%;
8.   Duy trì 100% xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế;
9.   Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 85,3%;
10.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,4%;
11.  Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: <4%;
12.  Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 62%;
13.  Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 80 trường;
14.  Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 87%;
15.  Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa”: 60,5%;
16.  Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa: 71%;
17.  Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: trong đó, khu vực đô thị: 100%, khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thi): 55%;
18.  Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: khu vực đô thị 98%, khu vực nông thôn 88%;
19.  Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: Đối với cụm công nghiệp xây dựng mới 100%; Đối với cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động: 60,5%;
20.  Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 26 xã.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM