Người vi phạm giao thông được nộp phạt trực tuyến từ 30/6/2020

Lan Anh

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 683/QĐ-BTC ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia năm 2020.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn triển khai, Quyết định số 683/QĐ-BTC khuyến khích các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tích hợp, cung cấp thêm trên Cổng DVC Quốc gia các DVCTT ngoài danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, thủ trưởng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), chi phí cho doanh nghiệp (DN); đẩy mạnh thực hiện DVCTT, trong đó phải tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các TTHC theo mức độ 3, 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, DN.

Đồng thời, chủ động rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các DVCTT lên Cổng DVC Quốc gia đảm bảo hoàn thành theo nguyên tắc đến hết quý II/2020 hoàn thành tích hợp tối thiểu 30% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 10%), quý III/2020 đạt tối thiểu 70% (Tổng cục Hải quan tối thiểu 40%), quý IV/2020 hoàn thành tích hợp 100% số DVCTT theo Quyết định số 683/QĐ-BTC.

Tại Quyết định số 683/QĐ-BTC, Bộ Tài chính cũng giao Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với Bộ Công An, Văn phòng Chính phủ, các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện DVCTT đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTĐB) thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông trên Cổng DVC Quốc gia để triển khai toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan liên quan hoàn thiện DVCTT đối với thủ tục kê khai và thu lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia để triển khai trên toàn quốc trước ngày 30/6/2020.

Tổng cục Thuế, KBNN và các đơn vị liên quan phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải trong việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ cho việc hoàn thiện DVCTT kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan liên quan xây dựng DVCTT đối với nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GTĐB thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông và Đổi giấy phép lái xe mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC  Quốc gia trước ngày 30/6/2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu TTHC và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết TTHC; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC, thực hiện DVC trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC Bộ Tài chính.

Theo lộ trình, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% DVC mức 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Hiện Bộ Tài chính đã hoàn thành tích hợp, chia sẻ kết nối một số DVCTT mức độ 4 lên Cổng DVC Quốc gia trong lĩnh vực tài chính, hải quan, thuế, kho bạc như: Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung hồ sơ hải quan; Nộp thuế cho DN; Nộp thuế cho cá nhân; Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN.