Nguồn thu từ quỹ tương trợ cho người nghèo có phải chịu thuế không?


Ông Nguyễn Văn Vọng (TP. Hồ Chí Minh) muốn lập một quỹ tương trợ cho người nghèo và người cơ nhỡ. Ông Vọng hỏi, ông có phải làm thủ tục đăng ký không? Nguồn của quỹ từ thu nhập bán tranh và thơ do chính ông vẽ và sáng tác có phải chịu thuế không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Về điều kiện, thủ tục thành lập quỹ từ thiện, đề nghị ông Vọng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ hoặc liên hệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp của ông Vọng theo trình bày có phát sinh thu nhập từ hoạt động bán tranh, thơ do chính ông vẽ và sáng tác thì về nguyên tắc thu nhập này phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh.

Trường hợp doanh thu từ hoạt động kinh doanh của ông có mức từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Ông có thể liên hệ chi cục thuế nơi có phát sinh hoạt động kinh doanh để được xem xét hướng dẫn cụ thể.