Ngành Tài chính:

Nhân rộng các phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ I số tháng 6-2015

Với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính; đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm 2011 - 2015” phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia sôi nổi của tất cả các cấp ủy đảng, các đơn vị, cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính từ đầu năm 2015 đến nay.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu Kho bạc Nhà nước.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu Kho bạc Nhà nước.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Những năm qua, dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần và truyền thống thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tài chính đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng loạt phong trào thi đua sôi nổi của ngành Tài chính trong thời gian qua có thể kể ra như: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách giai đoạn 2011 – 2015”; các phong trào thi đưa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách từng năm…

Các đơn vị có các phong trào thi đua tiêu biểu như: Kho bạc Nhà nước (KBNN) với phong trào thi đua “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”,“Thi đua triển khai thành công dự án TABMIS trong hệ thống KBNN”…; Tổng cục Hải quan với phong trào “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”; Tổng cục Dự trữ với phong trào “Giữ gìn vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”, “Thủ kho giỏi”, “Kỹ thuật viên giỏi”…; Tổng cục Thuế với phong trào “Công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách”…

Các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động của Ngành cũng như của từng đơn vị trong cả giai đoạn và trong trong từng thời kỳ. Qua đó đã động viên, khích lệ cán bộ, công chức phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy và phong cách làm việc hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở đó, để triển khai kịp thời Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 (về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày Lễ lớn trong năm 2015) và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Ngành lần thứ IV, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tổ chức phát động đợt thi đua năm 2015.

Với khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính; đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm 2011 - 2015” phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia sôi nổi của tất cả các cấp ủy đảng, các đơn vị, cán bộ công chức trong toàn Ngành. Các đơn vị đã “v ào cuộc” thi đua với tinh thần cao nhằm đạt được mục đã được Lãnh đạo Bộ đề ra là huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần tích cực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung thi đua năm 2015, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cấp uỷ Đảng các cấp, công đoàn các cấp trong ngành Tài chính đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Các phong trào thi đua được phát động đã có sức lan toả rất lớn, khiến từng cán bộ, người lao động Bộ Tài chính ngày càng sức hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách – tài chính năm 2015.

Kịp thời tôn vinh những gương điển hình tiên tiến

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua yêu nước, hàng năm, cùng với việc phát động và thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, các đơn vị trong ngành Tài chính cũng rất chú trọng việc phát hiện các gương điển hình tiên tiến để bồi dưỡng xây dựng, nhân rộng và phát huy trong đơn vị nói riêng và toàn ngành Tài chính nói chung.

Các đơn vị đã đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thi đua, khen thưởng, khen thưởng kịp thời các thành tích đặc biệt, đột xuất; các sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả cao; phối kết hợp với các cơ quan báo chí thông tin trong ngành để kịp thời phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua năm 2015, phấn đấu lập được nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tài chính.

Trong nửa đầu năm 2015, nhiều đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành lần thứ IV theo hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Tài chính. Có thể kể đến Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN)...

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến của Tổng cục DTNN lần thứ IV. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (giai đoạn 2010-2015) của ngành Dự trữ quốc gia cho biết: Từ các phong trào thi đua như: “Giữ gìn vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Thủ kho giỏi”, “Kỹ thuật viên giỏi”. Tổng cục Dự trữ đã có nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Tập thể cán bộ, công chức ngành Dự trữ quốc gia tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là những đơn vị mới thành lập như Cục DTNN khu vực Cửu Long, Đông Nam Bộ, Bắc Tây Nguyên, Hoàng Liên Sơn...; sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cấp bách trong công tác hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh... góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Một yếu tố không thể thiếu làm nên thắng lợi của KBNN giai đoạn 2010 - 2015 vừa qua là các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên với những tấm gương điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng. KBNN hàng năm đã xây dựng các phong trào thi đua, nội dung thi đua gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Nữ công chức KBNN “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”; đặc biệt là “Thi đua triển khai thành công dự án TABMIS trong hệ thống KBNN”… Các phong trào thi đua đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Tại hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, KBNN đều biểu dương, khen ngợi và tổ chức trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, gương mẫu, dẫn đầu theo đúng quy định. Hội nghị Đại biểu điển hình tiến tiến lần thứ IV của ngành Kho bạc tổ chức ngày 29/5/2015 cũng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho 5 tập thể và 4 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể; tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 10 tập thể...

Để lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Tài chính, phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015 đang diễn ra rất sôi nổi tại hầu hết các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính. Các cơ quan, đơn vị đã và đang khẩn trương tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành lần thứ IV (dự kiến tổ chức vào tháng 8/2015).