Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, đoàn thể, tổ chức cán bộ

Minh Phương

Phát huy những thành quả đạt được trong tháng 4, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc vừa đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, đoàn thể, tổ chức cán bộ tháng 5/2023.

Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phong trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phong trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/ĐU đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, đoàn thể; tổ chức cán bộ tháng 5/2023.

Theo đó, Đảng ủy Cục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hải Phòng, để kịp thời triển khai và quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động của mỗi đơn vị.

Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục DTNN khu vực Đông Bắc chỉ đạo triển khai thực hiện 02 mô hình “Dân vận khéo” năm 2023 đã đăng ký theo kế hoạch gồm: Mô hình “Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, chất lượng hàng dự trữ quốc gia” của Chi bộ Phòng Kỹ thuật bảo quản; Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số” của Chi bộ Chi cục DTNN Thủy Nguyên.

Đồng thời, rà soát, bổ sung các tài liệu, văn bản theo Biên bản kiểm tra hồ sơ đảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hải Phòng.

Trong công tác đoàn thể, Đảng ủy Cục yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đảng ủy Cục tháng 5/2023 và các chương trình, kế hoạch của cơ quan đoàn thể cấp trên.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, thực hiện Công văn số 449/TB-TCDT về việc thông báo kết quả hiệp y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Hải Phòng đối với chức danh Phó Cục trưởng; tiếp tục thực hiện đánh giá, phân loại công chức năm 2022 đối với 3 Phó Cục trưởng.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã giải quyết cho thôi giữ chức danh Chi cục trưởng Chi cục DTNN Thủy Nguyên đối với ông Hoàng Văn Chư khi được Tổng cục DTNN phê duyệt chủ trương.

Cùng với đó, Cục tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc và trực thuộc; thực hiện bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo theo kế hoạch.