Nhiên liệu thừa Nhập khẩu chịu thuế 10%

Theo baohaiquan.vn

Hàng hóa là dầu DO, nhớt LO chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và chịu thuế suất thuế NK 10%.

Nhiên liệu thừa chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Namkhông thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt. Nguồn: PV.
Nhiên liệu thừa chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Namkhông thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt. Nguồn: PV.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Hải quan Kiên Giang về thuế đối với nhiên liệu thừa chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 và Điều 1 và Điều 3 Nghị định 87/2010/NĐ-CP (nay là Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ) thì hàng hóa là dầu DO, nhớt LO NK vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế NK.

Quy định tại Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH 12, Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13 và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 thì thì hàng hóa là dầu DO, nhớt LO NK vào Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Bên cạnh đó, theo Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 thì dầu DO (diesel oil) thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường với mức thuế 500 đồng/lit, dầu nhớt LO (dầu nhờn bôi trơn) thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường với mức thuế 300 đồng/lít (nay tại Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 quy định dầu DO mức mức thuế BVMT là 1.500 đồng/lít, dầu nhớt LO mức thuế BVMT là 900 đồng/lít).

Tổng cục Hải quan cho biết, theo các quy định nêu trên, hàng hóa là dầu DO, nhớt LO chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt nhưng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và chịu thuế suất thuế NK 10%.

Theo đó, khi NK hàng hóa là dầu DO, nhớt LO chứa trong phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam, DN thực hiện kê khai lượng xăng dầu chứa trong tàu và nộp thuế theo quy định.

Thủ tục Hải quan NK đối với lượng nhiên liệu còn tồn chứa trong tàu phương tiện vận tải tự hành NK vào Việt Nam (sẽ được tiêu thụ tại Việt Nam) thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC.