Ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Nhiều chuyển biến tích cực trong đảm bảo an sinh xã hội

Đức Bảo - Lê Mai

Trong nửa đầu năm 2024, bên cạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp trong đảm bảo quyền lợi, chế độ cho đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Điều này đã góp phần kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nâng cao niềm tin của đối tượng thụ hưởng vào chính sách BHXH, BHYT.

Kết quả tích cực trong phát triển đối tượng và chi trả chế độ BHXH, BHYT

6 tháng đầu năm 2024, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT như: Dự án Luật BHXH (sửa đổi); Luật BHYT (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); chính sách cải cách tiền lương…

Ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời giải quyết chế độ, chính sách  BHXH, BHYT cho đối tượng thụ hưởng.
Ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời giải quyết chế độ, chính sách  BHXH, BHYT cho đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, BHXH Việt Nam đã thực hiện đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm thực thi chính sách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Bên cạnh xây dựng, hoàn thiện chính sách, ngành BHXH Việt Nam đã tích cực triển khai các giải pháp trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, số người tham gia các loại hình bảo hiểm này đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, đến nay có khoảng 18,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó BHXH tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành BHXH Việt Nam đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHYT, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%)  so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, ngành BHXH Việt Nam đã kịp thời giải quyết chế độ, chính sách  BHXH, BHYT cho đối tượng thụ hưởng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và Nhân dân.

Theo BHXH Việt Nam, ước 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan BHXH đã giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ BHXH; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Bên cạnh đó, Ngành thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT.

Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Để tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành BHXH Việt Nam thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ…

Những việc làm thiết thực này đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. BHXH Việt Nam là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã tích cực chủ động phối hợp với các ngành Công an, từ sớm, từ xa để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh BHYT…

Số liệu thống kê cho thấy, đến tháng 6/2024, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư (trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN).

Để tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành BHXH Việt Nam thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục.
Để tạo chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành BHXH Việt Nam thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, với trên 90 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT. 

Đặc biệt, ngành BHXH Việt Nam cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các bộ, ngành khác triển khai liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 (gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng).

Tính đến tháng 6/2024, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 945.711 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 11.485 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, BHXH Việt Nam sẵn sàng cùng các bộ, ngành liên quan triển khai các quy định theo tinh thần Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ từ ngày 1/7 tới.

Nhìn chung, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã không chỉ thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, mà còn đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Điều này đã góp phần kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nâng cao niềm tin của đối tượng thụ hưởng vào chính sách BHXH, BHYT.