Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Kiều Phương

Ngày 19/5/2016, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Điểm nổi bật là sau 5 năm triển khai thực hiện Chi thị 03-CT/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần làm chủ vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần làm cho cán bộ, đảng viên Cục Hải quan TP. Hà Nội nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, tạo chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiều chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành uỷ và bám sát việc học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được một số kết quả tích cực. Đó là, đã tạo được chuyển biến trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên; trong quản lý, điều hành cán bộ lãnh đạo các cấp; trong thực hiện kỷ cương và văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức... Từ đó, nâng cao chất lượng cán bộ cả về năng lực, trình độ lý luận, trình độ chuyên môn góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, phát triển đội ngũ cán bộ Cục Hải quan Hà Nội.

Bên cạnh việc rèn luyện, nâng cao chất lượng cán bộ, Cục Hải quan Hà Nội đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. Thông qua các hoạt động triển khai xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại; xây dựng địa điểm kiểm tra chuyên ngành nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trên đại bàn thành phố và 4 tỉnh lân cận (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình).

Cục cũng tổ chức triển khai thử nghiệm cơ chế đặc thù tại điểm thông quan nội địa ICD Mỹ Đình cho phép hàng hóa tiêu dùng chuyển cửa khẩu làm thủ tục tại Cảng nội địa làm tăng thu ngân sách nhà nước của Thành phố.

Công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng trong quản lý hành chính. Triển khai vận hành chính thức hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS). Đến nay thời gian thông quan cho một lô hàng luồng xanh được cấp số tờ khai chỉ còn lại 3 giây. Đây là thành quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan của Đảng bộ…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thật sự nghiêm túc triển khai sâu rộng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng hoạt động nghiệp vụ, hình ảnh người cán bộ công chức Hải quan Thủ đô trong thi hành công vụ. Đồng thời, đánh giá cao tập thể thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Cục mà đứng đầu là đồng chí Bí thư đã luôn quan tâm sâu sát, tâm huyết về triển khai tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và “sửa đổi lối làm việc”.

Trong những năm qua, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã có những cách làm sáng tao và rất đáng được biểu dương, nhân rộng mô hình để các đơn vị khác học tập như tọa đàm đối với giữa Bí thư Đảng ủy và Thanh niên, phát động học tập trong toàn Cục, chi hội phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm làm theo gương Bác Hồ, đoàn thanh niên mỗi tháng đưa lên mạng nội bộ và Facebook một mẩu chuyện về Bác và gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... những hình thức gần gũi và đa dạng như thế đã chuyển hóa thành ý thức và hành động của mỗi cán bộ công chức và nhân viên trong toàn Đảng bộ…


Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh rèn luyện, nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần cùng toàn ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2016 và các năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã biểu dương, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua./.