Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ

Phúc Nguyên

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Cục khóa IX. Hội nghị nhằm tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2015.

Tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa IX; Lãnh đạo các Ban của Đảng ủy… Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đã thông qua lần cuối Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các ý kiến tập trung chủ yếu bổ sung nhiệm vụ các Ban Đảng và thêm một số nhiệm vụ cụ thể cho Đảng ủy viên.

Việc xây dựng nội dung dự thảo quy chế làm việc của Đảng bộ Cục dựa trên việc nghiên cứu các văn bản của Trung ương và Thành ủy, đồng thời, kế thừa một số nội dung quy chế làm việc Đảng bộ khóa VIII. Một số điểm mới là nội dung và cấu trúc được sắp xếp theo đúng trình tự hệ thống tổ chức của Đảng bộ; nội dung thay đổi đúng theo hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng.

Báo cáo kết quả trọng tâm quý III/2015, Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội tập trung vào lãnh đao, chỉ đạo hoàn thiện văn kiên và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy.

Ban Thường vụ; cũng cố kiện toàn các ban Đảng ủy; xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ; xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành khóa IX; Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống và 30 năm thành lập Cục; Sơ kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng.

Triển khai lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu NSNN; chú trọng chỉ đạo công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ; Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và xây dựng dự toán năm 2016…

Tại Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Theo đó, về công tác Đảng sẽtiếp tục tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần XII; tập trung hoàn thiện và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; chương trình hành động toàn khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lần thứ IX; Kịp thời kiện toàn các cấp ủy cơ sở ngay khi có điều động luân chuyển…

Một số công tác trọng tâm để hoàn thành niệm vụ, chuyên môn trong quý VI như tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chất lượng, Chương trình công tác Ban Chấp hành, Ban Thường vụ năm 2015.

Đặc biệt quyết tâm thực hiện chỉ tiêuvề số thu NSNN 17.500 tỷ đồng theo công điện 04 của Bộ Tài chính và Chỉ thị của ngành Hải quan; Chú trọng kiểm tra các quy trình, thủ tục hải quan tại một số Chi cục như các quy trình trên Hệ thống VNACCS/VCIS; hoạt động của kho bảo thuế, kho ngoại quan; kho CFS; quy định về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các địa bàn, tuyến đường, mặt hàng trọng điểm; Triển khai điều động, luân phiên, luân chuyển công tác trong Cục đảm bảo đúng quy định, phù hợp yêu cầu công tác…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh, một số nhiệm vụ chuyên môn cần tập trung triển khai trong quý IV, trao đổi một số giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu “tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp ủy Đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình công tác đã đề ra trong năm 2015, để có các biện pháp tổ chức thực hiện những chỉ tiêu tỷ lệ còn đạt thấp, khó hoàn thành.

Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh tại đơn vị. Đặc biệt, thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật và an toàn nghiệp vụ trong công tác; Động viên tinh thần cố gắng, sáng tạo trong công tác những tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị 2015.”