Nhiều điểm cộng cho nỗ lực cải cách hành chính của ngành Tài chính

PV.

Những kết quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành Tài chính đã góp phần thiết thực vào việc tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Hội nghị đẩy mạnh công tác CCHC và Công bố Chỉ số CCHC năm 2017 được tổ chức sáng ngày 12/9/2018, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, Bộ luôn coi công tác cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm. Việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính đã đáp ứng yêu cầu tiến độ và nội dung theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời giải quyết những vấn đề lớn phát sinh trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh. Bộ Tài chính xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đánh giá tác động TTHC đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Đối với cải cách tài chính công, Bộ Tài chính đã tập trung nguồn lực tài chính nhà nước để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, đúng với chức năng quản lý nhà nước; Sử dụng tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược với chính sách nhất quán, thống nhất và thực tế; Nâng cao được tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách và với vấn đề tài chính; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước...

Thực hiện Nghị định số 87/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đi vào ổn định. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính ngày càng nâng lên. Trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm mới, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định; Công tác đánh giá, luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng.

Bộ Tài chính cũng được đánh giá là một trong những Bộ tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên và phát triển theo hướng hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ.

Có thể nói, công tác CCHC của Bộ Tài chính ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Đặc biệt, những kết quả cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh nêu trên của Bộ Tài chính đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Báo cáo môi trường kinh doanh - Doing Business (DB) năm 2018 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố năm ngoái (WB thường công bố sớm trước 1 năm theo số liệu ước tính) cho thấy, môi trường kinh doanh của Việt Nam có sự cải thiện mạnh, từ vị trí 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế, cải thiện 14 bậc so với năm 2017, trong đó đặc biệt  là chỉ số nộp thuế đã có sự cải thiện ngoạn mục với 81 bậc từ thứ 167 lên vị trí 86/190 nền kinh tế.

Trong khi đó, qua báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, cộng đồng doanh nghiệp đã ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây cũng là phản ánh sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế, Hải quan nói riêng và ngành Tài chính nói chung.
Những bước tiến trong CCHC lĩnh vực tài chính cũng thể hiện qua đánh giá về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017) Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 03/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đứng đầu. Đặc biệt, đối với chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2017), Bộ Tài chính đứng thứ nhất trong khối các Bộ, ngành.