Nhiều đô thị và khu công nghiệp thiếu nhà ở xã hội

Theo dangcongsan.vn

(Taichinh) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đánh giá về thực trạng nhà ở và nhu cầu nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước. Theo đó, nếu nỗ lực thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, từ 2015 - 2020, sẽ có 22,5 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị; 1,4 triệu công nhân được bố trí chỗ ở.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo số liệu điều tra năm 2014, tổng số hộ dân của nước ta là 24.239.232 hộ; trong đó, có 2.324.924 hộ đang ở nhà thiếu kiên cố và đơn sơ; số hộ đang ở nhà có diện tích dưới 30 m2 (tức diện tích bình quân đạt khoảng 7m2/người) là 1.914.332 hộ.

Tổng nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn cả nước đến năm 2020 cần khoảng 1 triệu căn. Những địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội lớn là: Hà Nội khoảng 73.260 căn; Thành phố Hồ Chí Minh 98.000 căn; Đà Nẵng 11.500 căn; Đồng Nai 36.700 căn; Bình Dương 41.250 căn… Riêng tổng hợp số nhu cầu về nhà ở xã hội của cán bộ, công chức, viên chức của 25 Bộ, ngành Trung ương tại khu vực Hà Nội đã lên tới trên 30.000 căn.

Theo Bộ Xây dựng, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành theo Quyết định số 2127, ngày 30/11/2011, đã đề ra mục tiêu cụ thể, đó là: Phấn đấu đến năm 2015, đầu tư xây dựng khoảng 10 triệu m2 và trong giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư xây dựng khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội để giải quyết chỗ ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Không chỉ thiếu nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, mà nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp đang trong trình trạng cung không đủ cầu.

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến năm 2020, tổng số công nhân, lao động tại các KCN đạt khoảng 7,2 triệu. Số công nhân, lao động tại các KCN cả nước có nhu cầu về chỗ ở đến năm 2020 là khoảng 4,2 triệu người, tương đương khoảng 33,6 triệu m2 nhà ở.

Thực tế, hiện nay, tại các KCN mới chỉ có khoảng 20% công nhân lao động có chỗ ở ổn định, số còn lại vẫn đang phải thuê chỗ ở tạm. Đa số công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các KCN trên cả nước đều phải thuê nhà trọ của tư nhân. Chỗ ở tạm bợ, không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống của công nhân và làm xáo trộn tình hình trật tự, an toàn xã hội tại nhiều KCN. Chính vì vậy, việc giải quyết đáp ứng chỗ ở ổn định cho công nhân lao động tại các KCN là rất cấp bách và cần thiết.

“Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cũng đã xác định đến năm 2015, phấn đấu đáp ứng cho khoảng 50% số công nhân có nhu cầu (tức khoảng 900 nghìn công nhân) được bố trí chỗ ở; đến năm 2020, phấn đấu đáp ứng cho khoảng 70% số công nhân có nhu cầu (tức khoảng 1,4 triệu công nhân)” – Bộ Xây dựng cho biết.