Nhiều giao dịch không được dùng tiền mặt kể từ đầu tháng 3/2014

Theo laodong.com.vn

(Tài chính) Kể từ đầu tháng 3 này, các tổ chức và cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Thanh toán không dùng tiền mặt có độ an toàn cao hơn và giảm thiểu rủi ro. Nguồn: internet
Thanh toán không dùng tiền mặt có độ an toàn cao hơn và giảm thiểu rủi ro. Nguồn: internet
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 222 được Chính phủ ban hành cuối năm 2013, quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhà nước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam, vừa chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, đối với các giao dịch chứng khoán, Nghị định cũng quy định rõ, các tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Các tổ chức, cá nhân cũng không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.

Với các quy định trong Nghị định trên, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước cũng không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Đáng lưu ý, các doanh nghiệp cũng không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp; các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Ngay cả với các tổ chức tín dụng, khi giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt cũng phải thực hiện theo quy định của NHNN.

Theo một đánh giá từ NHNN, Nghị định này sẽ thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch của các giao dịch tài chính, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý tài chính tiền tệ kiểm soát được lượng tiền trong lưu thông. Qua đó, sẽ đưa ra được đánh giá và dự báo chính xác về những diễn biến trên thị trường tài chính.

“Đây là điều kiện tiên quyết để NHNN đưa ra các chính sách và biện pháp có hiệu quả, góp phần bình ổn tình hình thị trường, củng cố lòng tin của thị trường và các nhà đầu tư” – đánh giá trên nhìn nhận.
Quan trọng hơn, các quy định trên được cho cũng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng rửa tiền, giảm lãng phí của xã hội cho việc in ấn, kiểm đếm, tiêu hủy tiền mặt. Hơn nữa, thanh toán không dùng tiền mặt có độ an toàn cao hơn, giảm thiểu những rủi ro trong trường hợp phải mang tiền mặt đi thanh toán.