Những cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử?

Việt Hoàng

Ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Chính phủ đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách các cửa khẩu quốc tế đường không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Trước đó, theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, có 8 cửa khẩu hàng không cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, bao gồm:

1- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;

2- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;

3- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh;

4- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;

5- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi;

6- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ;

7- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

8- Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Như vậy, sau khi Chính phủ quyết nghị bổ sung cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào danh sách, từ ngày 27/4/2022, người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử qua 9 cửa khẩu.