Những nội dung chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017, Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tư  quy định về nội dung chi bằng tiền mặt gồm:

Các khoản chi thanh toán cá nhân, bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, học bổng học sinh, sinh viên, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, chi cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức, chi về công tác người có công với cách mạng và xã hội, chi lương hưu và trợ cấp xã hội, chi tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non, học sinh, các khoản thanh toán khác cho cá nhân.

Các khoản chi giải phóng mặt bằng trực tiếp cho dân, chi mua sắm vật tư do nhân dân khai thác và cung ứng được chính quyền địa phương và chủ đầu tư chấp thuận (bao gồm các khoản chi do chủ đầu tư mua để cấp cho đơn vị thi công), chi xây dựng các công trình do dân tự làm của xã.

Chi một số nhiệm vụ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ; chi trả nợ dân (chỉ bao gồm các khoản chi trả trái phiếu, công trái bán lẻ trong hệ thống KBNN cho các cá nhân, chi trả bằng tiền mặt đối với vàng bạc, đá quý, tư trang tạm giữ cho các nguyên chủ.

Chi mua lương thực dự trữ (chỉ bao gồm phần do cơ quan Dự trữ Quốc gia thu mua trực tiếp của dân, không bao gồm phần mua qua các Tổng công ty, công ty lương thực được thanh toán bằng chuyển khoản); các khoản chi của đơn vị giao dịch có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi.