Nợ công không bao gồm nợ tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhà nước

PV.

Đây là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2017 tại Hà Nội, chiều 1/3. Thông tin đề cập đến thảo luận của các thành viên Chính phủ về dự thảo Luật quản lý nợ công.

Nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại phiên họp, Chính phủ đã đưa ra quan điểm về dự thảo Luật Quản lý nợ công. Cụ thể, các thành viên Chính phủ thống nhất phạm vi nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước, nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Chính phủ đã thảo luận về cơ chế, chính sách, các dự án luật như Luật Quản lý nợ công sửa đổi, Luật Thủy sản sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo.

Đáng chú ý, trong dự thảo Luật Quản lý nợ công, vấn đề được dư luận quan tâm là phạm vi nợ công. Các thành viên Chính phủ thống nhất phạm vi nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ tự vay tự trả của doanh nghiệp nhà nước, nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Tuy nhiên, dự thảo Luật đã có quy định các khoản nợ vay lại, nợ được Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhà nước được tính vào nợ công, tức là dần tiếp cận với thông lệ quốc tế. Tinh thần chung là phải sử dụng nợ công hiệu quả hơn, không vượt trần nợ công.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, cản trở đối với phát triển kinh tế-xã hội thì cần phải sửa ngay.

Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh, các DNNN phải tự vay tự trả trên cơ sở đề án kinh doanh, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thay vì chuyển nợ DN sang nợ của Chính phủ. Nếu DNNN vay không trả nợ được thì thực hiện theo các luật liên quan, kể cả áp dụng Luật phá sản, buộc trả nợ vay.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các bộ, ngành, địa phương xử lý nhanh, phản ứng nhanh, chính sách phải tốt hơn và sát hơn, kịp thời hơn.