Phải công khai ngay doanh nghiệp nợ thuế

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc thông báo danh sách nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng để đôn đốc và cưỡng chế.

Cả nước có 46.673 DN có nợ trên 90 ngày với số tổng số tiền hơn 41,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Minh họa. Ảnh: Danh Lam.
Cả nước có 46.673 DN có nợ trên 90 ngày với số tổng số tiền hơn 41,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Minh họa. Ảnh: Danh Lam.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ vào cơ sở dữ liêụ quản lý thuế tập trung (TMS), Tổng cục Thuế đã thông báo danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên địa bàn quản lý tại thời điểm 30/9/2016. Trong đó, số tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ của một DN không bao gồm các khoản: Tiền thuế nợ đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh, nợ chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang trong thời gian khiếu nại, khiếu kiện.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách DN nợ thuế để tổ chức rà soát, đối chiếu xác định chính xác số tiền nợ thuế của từng DN để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ. Trong trường hợp nếu cơ quan Thuế phát hiện có nợ sai, nợ ảo thì xử lý điều chỉnh kịp thời.

Nếu DN có yêu cầu hoặc phản ánh việc thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế không đúng với sổ sách kế toán của DN thì trong thời gian chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày DN có yêu cầu, cán bộ Thuế phải đến ngay DN thực hiện đối chiếu, xác đinh nợ thuế và cập nhật đầy đủ kết quả đối chiếu vào ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS.

Về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế, đối với khoản tiền nợ thuế từ 91-120 ngày, Cục Thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của DN.

Riêng đối với khoản tiền nợ thuế từ 121 ngày trở lên và đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực (quá 30 ngày), DN chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền nợ thì thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố phải công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, trong danh sách DN nợ thuế từ 50 triệu trở lên tính đến thời điểm 30/9, cả nước có 46.673 DN có nợ trên 90 ngày với số tổng số tiền hơn 41,3 nghìn tỷ đồng. Hà Nội là địa phương có tổng số tiền nợ thuế lớn nhất cả nước với gần 13 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó là TP. HCM với số nợ hơn 10,4 nghìn tỷ đồng.