Phát hành thêm được gần 29.000 tỷ đồng trái phiếu

pv.

(Tài chính) Sau 8 phiên tổ chức đấu thầu sơ cấp trái phiếu Chính phủ và trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 9/2/2015, đã phát hành thêm được gần 29.000 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu Chính phủ vẫn là lĩnh vực đầu tư an toàn và hiệu quả của các ngân hàng trong năm 2015. Nguồn: internet
Trái phiếu Chính phủ vẫn là lĩnh vực đầu tư an toàn và hiệu quả của các ngân hàng trong năm 2015. Nguồn: internet

Huy động trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh đạt trên 3.200 tỷ đồng

Ngày 9/2/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Chính phủ bảo lãnh. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 4 loại kỳ hạn: 3 năm (400 tỷ đồng), 5 năm (600 tỷ đồng), 10 năm (200 tỷ đồng) và 15 năm (300 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.400 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,05-5,29%/năm. Kết quả, huy động được 250 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,10%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.100 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,93-6,10%/năm. Kết quả, huy động được 350 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,95%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/2/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, nhưng không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, sau bốn phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 3.201,70 tỷ đồng.

Huy động trái phiếu Chính phủ đạt trên 25.500 tỷ đồng

Trước đó 4 ngày, phiên đấu giá mới nhất trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành diễn ra vào ngày 5/2/2015. Tại phiên này, ngân sách nhà nước đã huy động được thêm 8.169 tỷ đồng trái phiếu phát hành sơ cấp. Cụ thể, với tổng khối lượng gọi thầu khá lớn là 10.000 tỷ đồng ở 3 loại kỳ hạn: 5 năm (6.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (3.000 tỷ đồng), đây là phiên ghi nhận sự sôi động và thành công ở các kỳ hạn dài.

Cụ thể, với trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.964,3 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 4.544,3 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tới 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 2.200 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,45-7,80%/năm. Kết quả, huy động được 625 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có tới 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 5.100 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,30-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,59%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/1/2015).

Như vậy, sau bốn phiên đấu thầu từ đầu năm 2015, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 25.569,3 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, cộng với 3.201,70 trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội do Chính phủ bảo lãnh, tổng lượng huy động vốn qua thị trường trái phiếu Chính phủ đến ngày 9/2/2015 tăng thêm gần 29.000 tỷ đồng.