Phát hiện 445 cơ sở vi phạm về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

Theo TTXVN

Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, qua thanh tra, kiểm tra giám sát chuyên ngành về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại 19/19 quận, huyện của Hà Nội, trong số 2.212 cơ sở được đoàn kiểm tra đã phát hiện 445 cơ sở vi phạm; xử phạt hành chính 124 cơ sở với tổng số tiền 595 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, qua thanh kiểm tra cho thấy, tại các cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm như chưa có cơ quan chuyên trách về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm cấp quận, huyện.

Vì vậy, số liệu thống kê chưa đầy đủ, sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chủ yếu là nhỏ, lẻ, tự phát. Ý thức chấp hành quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm của người dân thấp. Bên cạnh đó, cũng chưa có hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản được buôn bán tại các chợ.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thống kê, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp. Các quận, huyện tổ chức kiểm tra, phân loại 1.568 cơ sở; trong đó, kiểm tra, đánh giá xếp loại 1.479 cơ sở, kiểm tra định kỳ 89 cơ sở. Cụ thể kiểm tra, xếp loại 1.497 cơ sở trong đó lĩnh vực an toàn thực phẩm là 903 cơ sở (các quận, huyện tích cực triển khai tốt như Sóc Sơn, Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân...).

Đối với việc kiểm tra tại cấp xã phường, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, việc triển khai quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm bộc lộ nhiều hạn chế như số liệu thống kế chưa phản ánh đúng thực trạng. Việc ký cam kết sản xuất ban đầu nhỏ lẻ gần như chưa được thực hiện, chủ yếu là ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và thuốc bảo vệ thực vật.

Việc xử vi phạm vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại các xã phường là rất thấp. Bên cạnh đó, tại các xã, phường được kiểm tra hiện vẫn chưa có cán bộ đầu mối, chuyên trách, tổng hợp chung làm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản.

Để công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế nhất là ở tuyến xã, phường để tham mưu, đề xuất UBND Thành phố quan tâm chỉ đạo và thời gian tới tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm.