Phát triển ngân hàng thông minh, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Hữu Minh (T/h)

Ngày 18/11/2021, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0-Industry 4.0 Summit 2021, Ban Kinh tế Trung ương và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Hội thảo “Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh đại dịch COVID-19 đặt ra những thách thức đòi hỏi cần có sự chuyển đổi để bắt kịp và thích ứng với bối cảnh mới.

Tại Nghị quyết số 52/NQ-TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngân hàng được xác định là lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hằng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, cần ưu tiên chuyển đổi số trước.

Tuy nhiên, để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng cần triển khai mạnh mẽ hơn việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật cho chuyển đổi số, cũng như thúc đẩy cho phát triển ngân hàng thông minh.

Cùng chung quan điểm, ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN cho biết, hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Các thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi (thanh toán, tín dụng, tiết kiệm), thanh toán trên thiết bị di động tăng trưởng mạnh hàng năm (90% về số lượng và 150% về giá trị). Nhiều ngân hàng có trên 90% giao dịch trên kênh số và ngân hàng Việt Nam được đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực. 

Bên cạnh đó, hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với hầu hết các dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch trên mọi lĩnh vực và tiện ích cho người dùng dịch vụ trên không gian số.

Về kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, ngành Ngân hàng đặt mục tiêu phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm cho khách hàng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, NHNN chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho hoạt động chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi quá trình chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, kết nối, chia sẻ dữ liệu ngân hàng với dữ liệu ngành, lĩnh vực khác.

Đồng thời, phát triển các mô hình ngân hàng số, ứng dụng công nghệ Cách mạng công nghiệp 4.0 để cung ứng sản phẩm, dịch vụ an toàn tiện lợi với chi phí thấp; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bàn thảo về bối cảnh phát triển ngân hàng thông minh trên thế giới và trong khu vực; Sự cần thiết chuyển đổi sang mô hình ngân hàng thông minh; Các chiến lược và giải pháp toàn diện thúc đẩy phát triển ngân hàng thông minh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin  cho ngân hàng thông minh... Từ đó, đề xuất những giải pháp và kiến nghị về phát triển ngân hàng thông minh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.