Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Phê duyệt hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Hoa Kỳ

PV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó tại Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện sau khi hiệp định và nghị định thư có hiệu lực.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu hiệp định và nghị định thư theo quy định của pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan năm 2016 Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam (chỉ đứng sau đối tác Trung Quốc) với kim ngạch xuất khẩu đạt 38,5 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm trở lại đây luôn đạt mức tăng trưởng cao, cụ thể kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2006 là 8,81 tỷ USD thì đến năm 2015 đạt 41,26 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 19% mỗi năm.