Phiên họp đầu tiên ra mắt Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

PV.

Ngày 22/6, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng .

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì họp phiên đầu tiên của Hội đồng sau khi thành lập.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì họp phiên đầu tiên của Hội đồng sau khi thành lập.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với đội ngũ chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực nhằm tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hội đồng được thành lập với 31 thành viên do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng; hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; hai Phó Chủ tịch là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung cho ý kiến đánh giá về diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện chính sách tài chính-tiền tệ 6 tháng đầu năm; việc phối hợp chính sách tài chính, tiền tệ và đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định hướng và giải pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ trong 6 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu tại phiên họp đầu tiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên tập trung cho ý kiến về chương trình công tác năm 2016 như: một số đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu; cơ cấu lại thu chi ngân sách và đảm bảo an toàn nợ công; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016- 2020; đề án chống đô la hóa nền kinh tế và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, các ý kiến thảo luận, tư vấn đều được tôn trọng và bảo lưu, bảo đảm sự bình đẳng, phát huy trí tuệ của mỗi thành viên, có tiếng nói độc lập và có trách nhiệm với sự điều hành chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên nghiên cứu kỹ Quy chế làm việc của Hội đồng để quán triệt, thực hiện đúng theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao để thảo luận, tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.