Phiên IPO cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long thu 258 tỷ đồng

PV.

(Tài chính) Sáng ngày 24/3/2014, phiên đấu giá bán 12.305.300 cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long (TLG) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thành công tốt đẹp. 100% số cổ phần TLG đem ra chào bán đã được bán hết, thu 258,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long và đại diện HNX tại phiên đấu giá cổ phần ngày 24/3/2014. Nguồn: financePlus.vn
Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long và đại diện HNX tại phiên đấu giá cổ phần ngày 24/3/2014. Nguồn: financePlus.vn

Phiên đấu giá đã thu hút sự tham dự của 94 nhà đầu tư trong đó có 1nhà đầu tư tổ chức. Đến 9h30 cùng ngày, quá trình nhập lệnh, xác định kết quả đấu giá đã hoàn thành.

Tại phiên đấu giá, số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 26.428.000 cổ phần (gấp 2,15 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá), khối lượng đặt mua cao nhất là 1.650.000 cổ phần, trong đó có nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao lên tới 22.200 đồng/cổ phần (gấp 2,22 lần giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần). Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá đã được bán hết cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 52 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân là 21.007 đồng/cổ phần. Như vậy, 100% số lượng cổ phần TLG đưa ra đấu giá đã được bán với tổng giá trị thu về được xấp xỉ 258,5 tỷ đồng, thu về hơn 135,4 tỷ đồng thặng dư vốn.

Sau đợt đấu giá cổ phần này, Nhà nước dự kiến sẽ nắm giữ 105 tỉ đồng, chiếm 35% tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long sau khi đã bán hết cổ phần ưu đãi cho người lao động và cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần TLG, ngày 24/3/2014

Số cổ phần đưa ra đấu giá

12.305.300  cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

26.428.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

94 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

26.428.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.650.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

22.200 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

22.200 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

20.600 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

21.007 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

53 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

52 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

12.305.300 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

258.497.180.000 đồng

Cũng trong ngày 24/3/2014, tại HNX diễn ra một phiên IPO cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5). Lượng cổ phần CIENCO 5 đem ra chào bán là 14.215.300 cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Đã có 8 nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức, đăng ký và tham gia phiên đấu giá với số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ là 1.915.500 cổ phần, chiếm 13,47% số lượng cổ phần đưa ra đấu giá. Tại phiên đấu giá nói trên, mức giá đặt mua cao nhất là 11.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.025 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 19,2 tỷ đồng.