Phổ biến quy trình quản lý nợ thuế, cưỡng chế tiền thuế nợ cho 33 cục Thuế phía Nam

Việt Dũng

Tiếp tục kế hoạch phổ biến Quy trình quản lý nợ thuế và Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ ban hành năm 2022, trong 03 ngày từ 22-24/3, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn cho 33 Cục Thuế tỉnh, thành phố phía Nam.

Hội nghị tập huấn Quy trình quản lý nợ thuế và Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ ban hành năm 2022 cho 33 Cục Thuế tỉnh, thành phố phía Nam.
Hội nghị tập huấn Quy trình quản lý nợ thuế và Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ ban hành năm 2022 cho 33 Cục Thuế tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ (Tổng cục Thuế) Nguyễn Văn Điều cho biết, Quy trình quản lý nợ thuế và Quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành năm 2015 cơ bản đã phát huy hiệu quả trong quản lý thuế nợ trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy trình ban hành năm 2015 còn tồn tại một số nội dung cần phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1129/QĐ-TCT ngày 20/7/2022 về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và Quyết định số 1795/QĐ-TCT ngày 11/11/2022 về việc ban hành Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ thay thế cho Quy trình năm 2015.

Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ nhấn mạnh, quy trình mới ban hành được xây dựng theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, điện tử hóa tất cả các khâu của quy trình quản lý nợ thuế, phù hợp với ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý nợ, đồng thời đảm bảo phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Cục Thuế, Chi cục Thuế, các phòng/đội.

Trong 03 ngày tham gia Hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe phổ biến các nội dung điểm mới của 02 quy trình, đồng thời nghe chuyên gia của tổ chức JICA (Nhật Bản) trình bày kinh nghiệp quốc tế về quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế.

Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện quy trình nhằm phục vụ quản lý nợ thuế tốt hơn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến trong quá trình triển khai quy trình. Các ý kiến thảo luận cần tập trung các vấn đề lớn, trọng tâm của 02 quy trình. Ngay sau Hội nghị này, các Cục Thuế sẽ thực hiện tổ chức tập huấn tại Cục Thuế, Chi cục Thuế.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị đã được nghe đại diện Vụ Quản lý nợ giới thiệu những điểm quan trọng trong quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ, các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hai quy trình mới...

 

Trước đó, tại Lào Cai trong 03 ngày, từ ngày 15 đến 17/3, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình quản lý nợ theo Quyết định số 1129/QĐ-TCT và quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ theo Quyết định số 1795/QĐ-TCT cho 31 cục thuế khu vực phía Bắc.