Ngành Thuế:

Phối hợp chặt với cơ quan điều tra để truy vết, xử lý việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp

Thùy Linh

Thời gian qua, vẫn còn tình trạng người nộp thuế (NNT) có hành vi gian lận hóa đơn điện tử (HĐĐT) nhằm mục đích trốn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Để ngăn chặn trình trạng này, Tổng cục Thuế đã đề ra nhiều giải pháp ứng phó thiết thực góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế  tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý việc mua bán hóa đơn.
Ngành Thuế tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý việc mua bán hóa đơn.

Hiện nay, ngành Thuế đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, xác định tổ chức, cá nhân có rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để xử lý.

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu HĐĐT mua vào, bán ra và các thông tin về NNT đang được lưu trữ tại cơ quan thuế, cơ quan thuế xây dựng các công cụ, ứng dụng phần mềm... thực hiện phân tích, rà soát, đối chiếu dữ liệu HĐĐT. Việc này nhằm các mục tiêu như: xác định NNT có rủi ro cao trong sử dụng hóa đơn để đưa vào kiểm tra, thanh tra; xác định NNT có sai lệch thông tin dữ liệu giữa hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và HĐĐT, yêu cầu NNT khai đúng, khai đủ, không trì hoãn thời gian nộp thuế; xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao do có giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra so với giá trị hàng hóa tồn kho và giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào vượt ngưỡng an toàn để cảnh báo và kiểm tra, xử lý.

Ngành Thuế cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn về HĐĐT để đánh giá, phân tích, rà soát các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong việc mua bán hóa đơn để từ đó có các biện pháp quản lý phù hợp, kịp thời để đấu tranh, phòng chống, ngăn chặn, phát hiện các hành vi mua bán hóa đơn, gian lận HĐĐT của NNT.

Cơ quan thuế công khai danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế các cấp để người dân và NNT biết.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro, ngành Thuế cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý việc mua bán hóa đơn. Cơ quan thuế tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn với cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng có liên quan (Hải quan, Ngân hàng,...) để truy vết, xử lý NNT mua hóa đơn và xử lý triệt để tình trạng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng hoá đơn.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp cung cấp danh sách NNT có rủi ro cao về hóa đơn sang cơ quan công an để tiến hành rà soát, điều tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an trao đổi cung cấp thông tin khi ban hành các thông báo, các quyết định liên quan đến các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật cho cơ quan thuế.

Đồng thời, tăng cường việc phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn giữa cơ quan thuế các cấp, cơ quan thuế quản lý các địa bàn khác nhau. Cảnh báo người nộp thuế chủ động rà soát, kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn để thực hiện xác định nghĩa vụ thuế đúng quy định.

Tổng cục Thuế kêu gọi và mong muốn người dân, NNT chấp hành tốt chế độ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời thông tin đến cơ quan Thuế và cơ quan chức năng những dấu hiệu mua, bán hoá đơn, chứng từ không hợp pháp để tiến hành rà soát, thanh tra, kiểm tra hoặc điều tra và xử lý nếu có vi phạm.