PVI hoàn tất bồi thường hơn 1,5 triệu USD bảo hiểm thân máy bay trực thăng BELL 505-VN 8650

Hoàng Minh

Bảo hiểm PVI - đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505, số đăng ký VN-8650 cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam với số tiền 1,57 triệu USD (sau khi trừ đi mức miễn thường).

Trực thăng BELL 505-VN 8650 chở 4 khách du lịch bị mất liên lạc lúc 17h15 ngày 5/4.
Trực thăng BELL 505-VN 8650 chở 4 khách du lịch bị mất liên lạc lúc 17h15 ngày 5/4.

Như vậy, chỉ sau hơn một tháng xảy ra sự cố, Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt – MIC đã hoàn tất việc chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay VN-8650.

Đối với gia đình phi công, sau khi tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 USD, Bảo hiểm PVI cũng đã thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo Đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 USD.

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty này trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sự việc xảy ra ngày 5/4/2023, máy bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã gặp tai nạn làm 4 hành khách và một phi công thiệt mạng. 

Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt – MIC là Nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty trực thăng Việt Nam và Bảo hiểm PVI là Nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong Liên danh.

Chương trình bảo hiểm bao gồm Bảo hiểm thân máy bay, Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Hãng đối với hành khách và bên thứ ba, Bảo hiểm tai nạn cho phi công.